Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri əsl qardaşlıq, dostluq və müttəfiqlik nümunəsidir

“PrezidentİlhamƏliyevinTürkiyəyənövbəti səfəri, Rize-Artvin Hava Limanının açılış mərasimində iştirak etməsibir daha Azərbaycan-Türkiyəsarsılmazbirliyininəyanitəzahürüolduğunu, ölkələrimizarasındaəməkdaşlığın, qardaşlığınregionalvədünyamiqyasındaönəmliamiləçevrildiyinibirdahaisbatlayır. Eyni zamanda, ikiqardaşölkənindövlətbaşçılarınıntəkbətəkgörüşündəenergetika, nəqliyyat, enerjitəhlükəsizliyiiləbağlıəməkdaşlıqməsələlərini, həmçininbölgədəkivəziyyətimüzakirəedib, eləcə də postmünaqişədövrü, AzərbaycaniləErmənistanvəTürkiyəiləErmənistanarasındaəlaqələrinnormallaşdırılmasıiləbağlıfikirmübadiləsiaparıblar.Heç şübhəsiz ki, bu cür qarşılıqlı səfərlər Azərbaycan-Türkiyə birliyi dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik rəmzinə, mühüm regional təhlükəsizlik amilinə çevrilib, həmçinin dünyada dil və etnik baxımdan bir-birinə yaxın ölkələrin çox olması fonunda bu birlik nümunəvi xarakter daşıyır”. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami rayon təşkilatının sədri Ramil Vəlibəyov deyib.

YAP Nizami rayon təşkilatının sədri diqqətə çatdırıb ki,Vətən müharibəsinin ilk saatlarından son dəqiqələrinədək Türkiyə Azərbaycanın yanında olub.

Ramil Vəlibəyov bildirib ki, müharibənin ilk saatlarından Türkiyə Azərbaycan tək deyil və rəsmi Ankaranın onun yanında olduğunu bəyan etmişdi: “Bu, əlbəttə ki, Azərbaycana çox böyük siyasi və mənəvi dəstək, əlavə güc verdi. Bu birlik bu gün də müşahidə edilməkdədir. Bu gün bütün işlərdə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş torpaqlarda gedən quruculuq, bərpa işlərində də iki qardaş ölkə çiyin-çiyinə bir yerdə fəaliyyət göstərir”.

Bu gün regional işlərdə, hətta dünya miqyasında Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığının, qardaşlığının önəmli amilə çevrildiyini vurğulayan Ramil Vəlibəyov əlavə edib ki, dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri əsl qardaşlıq və dostluq nümunəsidir:“Bu, həm Azərbaycan xalqına, həm Türkiyə xalqına, həm də bütün dünyaya bir mesajdır ki, iki qardaş ölkə bir yerdədir, birliyi sarsılmazdır və əbədidir. Eynizamanda, bu, birmesajdırki, bundansonradaTürkiyəvəAzərbaycanikiqardaşölkəkimibiryerdəirəligedəcək, xalqlarımızbir-birinədahadayaxınolacaq, dövlətlərimizbundansonradauğurluəməkdaşlıqedəcək”.